اخبار سایت

logo

«««اطـــلاعیــــــــه»»»

کلیه نمایندگان محترم  سبک جیت کان دو در استانهای کشور

ملزم به ثبت نام هنرجویان خود در سایت رسمی جیت کان دو برای سال 1399 می باشند.

در صورت ارائه شماره عضویت در سبک ، کلیه امورات اجرایی هنرجو اجرا خواهد شد.

   با تشکر

  دبیرسبک جیت کان دو

logo

اطلاعیــــه

قابل توجه اعضاء محترم سایت جیت کان دو کشور :

کلیه شماره های دریافتی و عضویت در سبک جیت کان دو بصورت سالانه بوده

و نسبت به تمدید موارد فوق در سالجاری می توانند اقدام نمایند.

         با تشکر

         روابط عمومی سبک جیت کان دو

logo

برای جلوگیری از پیشرفت ویروس کرونا استفاده از ماسک و دستکش را در اماکن عمومی فراموش نکنیم.

logo

سایت جیت کان دو در حال تغییرات می باشد.

با تشکر

logo