بازدیدها: ۲۳

اسامی قبول شدگان در داوری سانشو درجه ۳ در تاریخ ۹۸/۹/۱۲

توجه : به منظور صدور دفترچه داوری به شماره ۰۹۳۷۲۰۰۲۴۶۹ دبیر سبک جیت کان دو در واتس آپ پیام ارسال نمایید.

با تشکر

ردیفنامنام خانوادگی
۱سیناادیبی
۲مهدیامیرسالاری
۳امیررضابیداری
۴احمدرضابیداری زره پوش
۵محمد پورصالح لفمجانی
۶عارفجلانی
۷امیرحسینجمالو
۸علی خدامی
۹حسنعلیزمانی
۱۰علیمرادی بهمند
۱۱سید محمدموسوی
۱۲محمدنورمحمدی
۱۳محمدنیکدل