..

باشگـــاه اسپــاد

زیر نظر بنیانگذار سبک جیت کان دو – جناب استاد بزرگ کوه کمری

قابل توجه  برای هنرجویان جدید

مربیان :
ثابتی (دبیر سبک جیت کان دو) رحمانی (رییس حقوقی و بازرسی سبک جیت کان دو)
آدرس : تهران – شهرک گلستان  بلوار امیرکبیر – خیابان هاشم زاده نبش  قائم ششم 
روزهای فرد : از ساعت 20 الی 22             تلفن : 44746557
ظرفیت تشکیل کلاس 15 نفر

 

مجموعه ورزشی استخر و سالن رزمی رضائی
زیر نظر بنیانگذار سبک جیت کان دو – جناب استاد بزرگ کوه کمری
آدرس : تهران – صادقیه بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی 
روزهای زوج : از ساعت  19/30  به بعد        
ظرفیت تشکیل کلاس 25 نفر