««« اطلاعیه »»»

قابل توجه تمامی نمایندگان استانها ، مربیان ، هنرجویان و جیت کان دو کاران محترم سراسر کشور

جهت هرگونه فعالیت در سبک ( امضاء احکام زیر مشکی ،  دان داران ، دوره ها ، استاژها ، آزمون ها ، مسابقات و…) داشتن کد عضویت در سبک جیت کان دو از طریق سایت رسمی جیت کان دو الزامی می باشد.

شایان ذکر می باشد بدون دریافت  کد عضویت درخواستی  انجام نخواهد شد.

روابط عمومی سبک جیت کان دو


قبل از هر کاری در جیت کان دو، باید احترام و آداب و رسوم آن را بیاموزید زیرا به نظر بروس لی احترام به باشگاه،استاد و شاگردان به یک دیگر، مهم تر از خود جیت کان دو است همانطور که بارها در کتاب تائوی جیت کان دو یاد آور شده‌ است که قبل از یاد گرفتن جیت کان دو احترام را یاد بگیرید و هم‌ زمان با یادگیری جیت کان دو درون خودرا بشناسید. از این رو در جیت کان دو اهمیت زیادی به احترام داده می‌شود

 • ده فرمان کونگ فو:
 • در سلسله (مینگ) در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید) به رشته تحریر درآمده است . این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کونگ فو را تشکیل می داده و طی سالیان طولانی این فرامین دردستورکار کونگ فوکاران چین قرارداشته است.
 • فرامین :
 • اول : هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند.
 • دوم : رزم بایستی فقط برای دفاع از خود به طور مشروح استفاده شود.
 • سوم : تمام استادان و بزرگسالان باید مورد ملاحظه واحترام قرار گیرند.
 • چهارم: هنرجو بایستی در طول زندگی با هم دوره ای های خود دوست و مهربان باشد.
 • پنجم: کونگ فو کاردرهنگام مسافرت بایستی از خودنمایی و نشان دادن قدرت خود به مردم عامی خودداری کند به طوری که حتی از مبارزه دوری کند چون در این صورت ….
 • ششـم: کونگ فو کار نباید پرخاشگر واهل

  طراحی سایت توسط پارس میزبان

  ازعه باشد.
 • هفتم: از خوردن شراب و گوشت پرهیز کند.
 • هشتم: افراط در تمایلات نفسانی جایز نیست.
 • نهـم: کونگ فو کار نبایستی عجولانه به هر کسی فنون خود را بیاموزد زیرا ممکن است باعث اذیت دیگران شود.

دهـم: کونگ فو کار بایستی از نقش تهاجم و حرص و اعمال تهدیدآمیز دوری کند